RONDLEIDINGEN OP DONDERDAG 21 JUNI EN ZONDAG, 24 JUNI

In deze eerste zomermaand kunt u meedoen aan twee rondwandelingen in de Natuurtuin.

Op de langste dag, 21 juni is er om 19.00 uur een avondwandeling en de 24e vindt om 14.00 uur de maandelijkse rondleiding op de vierde zondag van de maand plaats. Deze wandelingen die gratis zijn vertrekken vanaf ’t Westpunt in het Westerpark. Ze staan onder leiding van een natuurtuingids staat  en duren ongeveer een uur. Niet alleen veel planten staan in bloei maar ook kunt u  genieten van libellen, vlinders, vogels en vissen.

 

De wilde  peen begint in bloei te komen. Op de achtergrond kunt u de koekoek en de specht beluisteren.  Ook de groene kikkers laten zich van horen.  In de tuin lopen de eerste kleine kikkertjes rond. Vlinders, wilde bijen en libellen vliegen rond. Het is volop zomer.

Vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin zijn regelmatig aan het werk in de tuin. Zij houden onder meer de paden begaanbaar en zijn bezig met de inrichting van een insectenveld, waar inmiddels twee fraaie insectenhotels staan. De gidsen vertellen er meer over.

De Natuurtuin laat verschillende landschappen zien, zoals het poldertje, het griend en de akkertjes. Zij zorgen voor een grote biologische diversiteit aan flora en fauna.

Vanwege biodiversiteit wil gemeente Zoetermeer het – overigens vrij grote – aantal wilde  plant- en diersoorten op haar grondgebied tenminste in stand houden en liefst nog iets laten groeien. Zo is de gemeente een actieve deelnemer in de landelijke actie Nederland Zoemt. De Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer werken hier graag aan mee.

 

Deelname is gratis, honden mogen niet mee in de tuin. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Voor rolstoelen en kinderwagens is de tuin helaas minder goed toegankelijk. Ook bij slecht weer gaat de wandeling door.

Voor groepen en andere belangstellenden is het mogelijk om tegen kleine vergoeding op andere dagen een rondleiding te krijgen.  Voor informa­tie en aanmelding voor een groepswandeling en meehelpen met de werkzaamheden in de natuurtuin, neem contact op via info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de tuin dan kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie vindt u ook op www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *